روانشناسی

حالت نمایش:
آموزش درمان وجودی
نمایش سریع

آموزش درمان وجودی

60,000تومان

آموزش درمان  وجودی  در روانشناسی  این محصول به صورت ویدیو است ...

آموزش رفتار درمانی
نمایش سریع

آموزش رفتار درمانی

99,000تومان

آموزش رفتار درمانیاز  گرایش  روانشناسیآموزش به صورت ویدیو  ..

ارتباط و اثرات آن
نمایش سریع

ارتباط و اثرات آن

20,000تومان

ارتباط و اثرات آن در تدریس و یادگیری..

اهداف آموزشی
نمایش سریع

اهداف آموزشی

60,000تومان

اهداف آموزشیاین محصول به صورت ویدیو است...

بررسی آزمون ها
نمایش سریع

بررسی آزمون ها

19,000تومان

بررسی   انواع  آزمون ها:این محصول به صورت ویدیو است...

تحلیل آموزشی
نمایش سریع

تحلیل آموزشی

30,000تومان

تحلیل های آموزشی..

تفکر
نمایش سریع

تفکر

23,000تومان

تفکر- مفهوم سازی و قاعده آموزی..

حافظه روزمره
نمایش سریع

حافظه روزمره

40,000تومان

آموزش ویدیویی : حافظه روزمره و خطاهای روزمره..

درمان شناختی - رفتاری
نمایش سریع

درمان شناختی - رفتاری

100,000تومان

آموزش  درمان شناختی - رفتاری..

درمان فرد مدار
نمایش سریع

درمان فرد مدار

100,000تومان

درمان  فرد  مدار..

دسته بندی آزمون ها
نمایش سریع

دسته بندی آزمون ها

23,000تومان

دسته بندی آزمون ها در روانشناسی و آموزش و پرورش..

دسته بندی ارزشیابی
نمایش سریع

دسته بندی ارزشیابی

24,000تومان

دسته بندی ارزشیابی آموزشی..

رشد  اواسط بزرگسالی
نمایش سریع

رشد اواسط بزرگسالی

20,000تومان

رشد  اجتماعی  هیجانی  اواسط  بزرگسالی..

رشد جسمی در بزرگسالی
نمایش سریع

رشد جسمی در بزرگسالی

10,000تومان

رشد جسمی-شناختی در اوایل بزرگسالی ..

رشد جسمی در کودکی
نمایش سریع

رشد جسمی در کودکی

20,000تومان

رشد  جسمی  و  شناختی  در اوایل کودکی..

نمایش 1 تا 15 از 64 (5 صفحه)
بازگشت به بالا